Stedelijk Toelatingsbeleid

De scholen van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden volgen de stedelijke toelatingsregeling.

Zie hiervoor de site van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/