Slotermeerschool

De Slotermeerschool is een openbare basisschool. Dit houdt in dat alle kinderen,
ongeacht de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, welkom zijn op onze
school. De belangrijkste functie van het openbaar onderwijs is te garanderen dat alle
leerplichtige leerlingen naar school kunnen gaan.

Onze school is een school waar zowel onder de leerlingen als binnen het team een
prettige sfeer hangt. De regels en afspraken zijn helder en duidelijk geformuleerd. Het
onderwijs wordt gegeven in een goed verzorgd en aantrekkelijk uitziend gebouw.
Uitgangspunt van ons onderwijs is de gelijkwaardigheid van mensen. Dit komt o.a. tot
uitdrukking in interculturele activiteiten. Kringgesprekken, waarin kinderen ervaringen
kunnen vertellen en eigen onderwerpen kunnen inbrengen vormen een vast
onderdeel in alle groepen.

Kunstzinnige vorming vinden we belangrijk omdat kinderen daarin mogelijkheden
vinden om andere ervaringen te herkennen en uit te drukken, dan de ervaringen die
bij taal en rekenen aan de orde zijn.

Op onze school werken veel ervaren leerkrachten. De leerkrachten zijn goed op de
hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Er worden regelmatig
bijscholingscursussen gevolgd. Daarnaast zijn er extra leerkrachten op onze school
die voldoende aandacht kunnen schenken aan de zorgleerlingen.

Door goed taalonderwijs aan te bieden en voor alle vakken moderne methoden te
gebruiken willen we datgene uit onze leerlingen halen wat erin zit. We willen graag dat
onze leerlingen naar een zo hoog mogelijke vorm van voortgezet onderwijs gaan. Ook
besteden we veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze
leerlingen want we willen ook graag dat onze leerlingen opgroeien tot evenwichtige
volwassenen.

Wij hechten veel belang aan een goed contact met de ouders van onze leerlingen.
Wekelijks worden er taallessen gegeven op onze school. Daarnaast is er iedere week
een koffie-uurtje waarin voorlichting wordt gegeven over verschillende onderwerpen
die met het onderwijs in de school samenhangen.

< terug naar overzicht