Huizingaschool

De Huizingaschool is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn. De school heeft zich ontwikkeld tot een reguliere buurtschool met veel kinderen van verschillende afkomst. Verschillend zijn, anders zijn en tegelijkertijd gelijk zijn, zijn belangrijke uitgangspunten in het openbaar onderwijs.

Op school staat het leren centraal. Het doel van de Huizingaschool is zoveel mogelijk uit het kind te halen, waardoor het door kan stromen naar een voor het kind zo hoog mogelijke vorm van voortgezet onderwijs. De leerstof wordt klassikaal aangeboden en op verschillende niveaus verwerkt. Er wordt gewerkt met dag en weektaken om het zelfstandig werken te bevorderen. Daarbij wordt de kinderen uitdagend onderwijs (op maat) geboden. De leerkrachten doen er alles aan om uit het kind te halen wat er in zit. De ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

De Huizingaschool hecht dan ook zeer aan een goede samenwerking met de ouders.
Een goede sfeer is een belangrijke voorwaarde. Voor alle kinderen moet de school een veilige plek zijn waarbij respect hebben en elkaar accepteren een belangrijk doel is.
Hieraan werkt de school o.a. met de methode ‘Leefstijl’.
Er zijn algemene gedragsregels om de kinderen een stimulerende i.p.v. storende invloed op elkaar te laten uitoefenen. Wanneer een kind de regels overtreedt hanteert de school een vaste procedure om herhaling te voorkomen.

Voor veel van onze leerlingen is het Nederlands hun tweede taal of niet de taal die ze thuis spreken. Om die reden hebben veel kinderen een achterstand in het Nederlands taalgebruik. Vaak signaleert de school dat al als de kinderen bij ons op school komen. Om die reden zijn wij in samenwerking met de peuterspeelzaal de ‘voorschool’ gestart, waarin het taalprogramma ‘Piramide’ wordt toegepast (peuters, gr. 1, 2, 3+klas).

De Huizingaschool is steeds in ontwikkeling. Er wordt regelmatig stilgestaan bij de kwaliteit van het onderwijs op de school. Na evaluatie worden prioriteiten dan bijgesteld. De mening van de ouders en de leerlingen en leerkrachten wordt belangrijk gevonden. Daartoe dient een enquête (KMPO) die eens per twee jaar wordt afgenomen en betrekking heeft op alle schoolzaken. De uitslag geeft de school aanknopingspunten over zaken die verbeterd kunnen worden.

< terug naar overzicht