Goeman Borgesiusschool

De Goeman Borgesiusschool is een openbare school die toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht achtergrond, ras, geloofs- en levensovertuiging. In het openbaar onderwijs worden deze verschillen gerespecteerd, zelfs wenselijk geacht voor de optimale soci¬ale ontwikkeling van de kinderen.
Op de Goeman Borgesiusschool zitten ongeveer 270 kinderen met verschillende achtergronden, godsdiensten en culturen. Op de school zitten kinderen uit verschillende landen zoals Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, Nederland, India, Irak, Indonesië, Ghana, Somalië, Servië, Kroatië, Iran, Afghanistan, Pakistan en Frankrijk.
De Goeman Borgesiusschool is blij met deze kleurrijke multiculturele samenstelling van haar leerlingen en team. Van elkaar leren en op respectvolle wijze met elkaar omgaan van kinderen, ouders en teamleden wordt daarin als buitengewoon belangrijk beschouwd.

De Goeman Borgesiusschool heeft 17 groepen, waaronder vier groepen voorschool, een schakelklas en een groep nieuwkomers.
De groepsindeling, de namen van de teamleden en een jaaroverzicht staan vermeld in de schoolkalender die aan het begin van ieder schooljaar naar alle ouders gaat.
Jaarlijks organiseert de school verschillende schoolactiviteiten voor de kinderen. Het is belangrijk dat alle kinderen hieraan meedoen. Wanneer ouders voor deze school kiezen gaan ze hiermee akkoord.

< terug naar overzicht