Publicaties

Strategisch beleidsplan 2019-2023

Het strategisch beleidsplan kunt u hier bekijken.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 kunt u via de link hieronder downloaden. 
Download hier het jaarverslag 2018

Vastgestelde stukken en notities

Privacy Reglement ICT STWT november 2016
Medezeggenschap STWT 2009

Protocol schorsing 
Het protocol schorsing  kunt u via de link hieronder downloaden.
Download hier het protocol schorsing 

Protocol verwijdering

Het protocol verwijdering kunt u via de link hieronder downloaden.
Download hier het protocol verwijdering

Inspectierapport 2019
Vierjaarlijks onderzoek door inspectie van het Onderwijs 
Download hier het rapport