Ondernemend Openbaar Onderwijs

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden is opgericht in januari 2006. Het is het resultaat van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West. De stichting zorgt voor financiële stabiliteit en efficiënt personeelsbeleid en creëert kaders waarbinnen haar scholen goed onderwijs kunnen geven.

Wij verzorgen met 16 scholen openbaar onderwijs:

  • volgens verschillende concepten: regulier-, Dalton-, Montessori- of ontwikkelingsgericht onderwijs.
  • met uiteenlopende accenten: kunst, sport, taal of cultuur.
  • voor basisonderwijs én speciaal basisonderwijs.
  • in Amsterdam Nieuw West (Voorheen: Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld/Slotermeer).

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden maakt deel uit van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam, een samenwerkingsverband van zeven schoolbesturen voor openbaar basisonderwijs.
Zie hiervoor de site van: http://www.openbaarbasisonderwijsamsterdam.nl/