Opleiden in school/Stage

Opleiden in School/Stage

Het vak leren!

Om ook in de toekomst met hoogwaardig personeel te kunnen werken, schenken wij veel aandacht aan de opleiding van nieuwe leerkrachten en onderwijs- en klassenassistenten. In al onze scholen vind je derhalve stagiaires van de PABO (HvA en UPvA), ALO en het ROC.

Studenten worden in de klas begeleid door de groepsleerkracht (de mentor). Daarnaast beschikt STWT over een team van zeven ervaren opleiders die met name de PABO-studenten begeleiden op de 15 verschillende scholen.  Deze enthousiaste opleiders bezoeken de studenten in de klassen en voeren feedbackgesprekken. De opleiders in school onderhouden nauw contact met de mentoren in de klas en de desbetreffende opleidingen. Jaarlijks worden door het opleidingsteam ook een mentorentraining georganiseerd.

LIO (Leraar in opleiding)
Je kunt ook LIO-stages lopen op onze scholen. Als LIO sluit je een leerovereenkomst (onbetaalde stage) of een leerarbeidsovereenkomst (betaalde stage). In beide gevallen gaat het om een overeenkomst tussen drie partijen: de school, de opleiding en jij als LIO.

Onderzoek
Naast stages biedt STWT binnen haar scholen studenten ook ruimte voor het doen van onderzoek. Huidige onderwerpen waarbinnen de studenten momenteel onderzoek doen zijn: ‘ouders als educatief partner’, ‘meer- en hoogbegaafdheid’ en ‘filosoferen met kinderen’. Rondom deze onderwerpen zijn leerteams geformeerd. Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten bij één van deze leerteams, stuur dan een E-mail met motivatie naar onderstaand mailadres.

Voor meer informatie over LIO-vacatures, stageplaatsen en onderzoek binnen onze stichting, kun je contact opnemen met Ageeth Postma, onze coördinator Opleiden in School (a.postma@stwt.nl).


Van links naar rechts: Wia Rijpkema (instituutsopleider HvA), Edith Duppen, Muus Visser, Ageeth Postma (coördinerend opleider), Anna Los, Harm Kluter, Judith Mooij