Veiligheid en gezondheid gaan voor

Veiligheid en gezondheid gaan voor

Het Parool vroeg aan de besturen van de Amsterdamse basisscholen hoe zij zich gaan aanpassen aan de 1,5 meter-economie. Joke Middelbeek, bestuursvoorzitter van STWT: ‘Het zal een bijzondere situatie zijn als de scholen opengaan na de meivakantie terwijl het openbare leven stilligt tot in ieder geval 1 juni. Veiligheid en gezondheid gaan natuurlijk voor.’

In de scenario’s wordt er gedacht aan gespreid opengaan, maar dit heeft grote consequenties voor lesroosters of aan aanpassingen in het lesprogramma. 

STWT vindt het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar welke kinderen gedijen bij afstandsonderwijs en welke niet. Joke Middelbeek: ‘Wij zoomen in op degenen die het minst hebben aan een device. Dat zijn de groepen met nieuwkomers en de allerjongste kinderen. Maar er moet ook aandacht zijn voor de achtstegroepers die straks naar de middelbare school gaan.’ 

Lees het volledige artikel over hoe de 1,5 meter-economie vertaald zou kunnen worden naar school

Foto: ANP

< terug naar overzicht