Unieke samenwerking tussen openbaar basisonderwijs en kinderopvang

Unieke samenwerking tussen openbaar basisonderwijs en kinderopvang

Eerste kindercampus in Nieuw-West

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden en Impuls (Kinderopvang en voorscholen) gaan duurzaam samenwerken in het belang van het jonge kind. Dit doen ze om samen meer aandacht te kunnen geven aan leer- en ontwikkelvragen van kinderen. Binnen de Kindercampus wordt op dezelfde manier gekeken naar leren en ontwikkelen. Beide organisaties kunnen daardoor gezamenlijk een daginvulling verzorgen, want het is heel belangrijk om voor kinderen van 0 tot 12 één herkenbare en veilige leer- en ontwikkelomgeving te creëren.

Professionals vanuit Impuls en vanuit basisschool OBS De Toekomst zullen door intensieve samenwerking iedere dag weer hun kennis en ervaring gezamenlijk inzetten om datgene te bieden wat kinderen nodig hebben voor een optimale ontwikkeling. Kinderen groeien door te spelen, met elkaar nieuwe dingen te ontdekken en te leren.

Wat mag u vanaf augustus van de Kindercampus verwachten?

  • Een geïntegreerd aanbod voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders in de buurt
  • Een doorgaande ontwikkelingslijn vanuit de peuterschool met kinderopvang (0-4 jaar) naar de basisschool (4-12 jaar)
  • Een tussen- en naschools aanbod geïntegreerd in de schooldag met als centrale thema's sport en cultuur. Het is uiteindelijk de bedoeling om grenzen tussen schooltijd, leertijd en vrije tijd te laten vervagen doordat er verspreid over de hele dag een interessant en betaalbaar aanbod wordt geboden voor alle kinderen.
  • Het aanbod is vraaggestuurd. De Kindercampus sluit zoveel mogelijk aan bij de leer- en ontwikkelvragen van kinderen en die vragen kunnen telkens weer anders zijn.
  • Een hoge mate van ouderbetrokkenheid; ouders als pedagogisch partners van de Kindercampus

De eerste Kindercampus in Nieuw-West begint op 18 augustus 2014 in samenwerking tussen Impuls en basisschool OBS De Toekomst in het gebouw Het Meervoud, August Allebéplein 9, 1062 AA te Amsterdam.

Amsterdam, 3 juli 2014 

< terug naar overzicht