Sprookje voor meerkunners wordt werkelijkheid

Sprookje voor meerkunners wordt werkelijkheid

Rutger Slok, directeur van de Burgemeester de Vlugtschool, is er zichtbaar blij mee. Door een extra investering in onderwijs van stadsdeel Nieuw west en de gemeente Amsterdam, zal een aantal van 'zijn kinderen' dit schooljaar waarschijnlijk beter scoren tijdens de Citotoets. Ze krijgen namelijk extra lessen.

Op donderdagmiddag 19 september kwamen ouders, leerlingen, ambtenaren, leraren en portefeuillehouder Ronald Mauer op de school bijeen, voor de aftrap van het bijlestraject en om een heus contract te tekenen. Mauer spreekt de groep ouders en kinderen met zijn welbekende grote glimlach toe: "Ik wilde vandaag het sprookje van de meerkunners en de zes scholen vertellen, maar dat kan niet......want het is geen sprookje, het is de realiteit!" De komende twee jaar wordt er extra geïnvesteerd in bijlessen voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 op zes scholen in Slotermeer. De ambitie van deze onderwijstijdverlenging is om de schoolprestaties en gemiddelde cito score van de scholen in Slotermeer te verbeteren. Dit omdat deze score hier achterblijft in vergelijking met andere gebieden in Amsterdam. Op de Immanuel- en Slootermeerschool is de samenwerkingsovereenkomst al getekend en vandaag is de Burgemeester de Vlugtschool aan de beurt.

In de komende weken gebeurt dit ook bij de Veerkracht, de Henricus- en de Noordmansschool. De leerkrachten van de verschillende scholen komen gedurende het traject bij elkaar, delen hun bevindingen met elkaar en wisselen zo kennis uit.

Niet vrijblijvend investeren

Het geld is bestemd voor kinderen waarvan de leerkrachten en school denken dat er meer in zit, maar dat het er nog niet uitkomt; de zogeheten meerkunners. Het gaat om een niet vrijblijvende samenwerking. Om die reden wordt er vandaag een contract getekend tussen stadsdeel, school, ouders en kinderen. Niet alleen voor de kinderen is er in de komende weken extra les, ook voor de ouders. Gedurende het traject komen zij meerdere keren bij elkaar onder leiding van Malica Al Fahmi van het bureau voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Al Fahmi: "In die ochtenden gaan we het hebben over onderwijsondersteuning. Je hoeft niet perse te kunnen wat je kind kan om hem of haar toch te steunen. Belangrijke zaken zijn het bieden van structuur en rust in het leven. En interesse tonen, zodat het beste wat er in je kind zit er uitkomt!"

Trots en zuinig zijn

Directeur Slok: "Om het maximale resultaat te bereiken, moeten we het samen doen en moet je kind altijd aanwezig zijn. Lang niet ieder kind op deze school is geselecteerd, dus wees er trots en zuinig op." Dat is moeder Radia Kichou zeker. "Je wilt dat je kinderen het beter doen in het leven dan jezelf. Dus ik steun mijn kinderen in alles. Ik hoop dat dit traject zijn vruchten gaat afwerpen en dat mijn zoon Jalil goed wordt voorbereid op de Citotoets." Spannend vinden moeder en zoon het wel omdat ze nog niet precies weten wat hen te wachten staat. In ieder geval extra taal- en rekenlessen en een educatief uitstapje. "Ze hebben de gemotiveerde kinderen eruit gehaald en ik ben er trots op dat mijn zoon daarbij zit", zegt Kichou stralend. 

Leren én lachen

Na het officiële gedeelte gaan de kinderen in groepen naar een klas. Meester René kijkt naar de gespannen gezichtjes in zijn klas en glimlacht naar de kinderen. "Jullie hebben geluk gehad want je krijgt wat extra's van ons. We verwachten dat jullie serieus meedoen. Maar betekent dat dat het continu keihard werken en bloedserieus wordt?.....Nou, nee hoor! Dat kan ik zelf niet eens..." Lacht de meester. Gelukkig maar, want leren is tenslotte leuk. Er gaat dus extra geleerd én gelachen worden de komende tijd in Slotermeer.

Bron: Westerpost 25-09-2013

< terug naar overzicht