Scholen Stichting Westelijke Tuinsteden gaan een week dicht

PERSBERICHT

Amsterdam, 25 november 2019. De zestien basisscholen van Stichting Westelijke Tuinsteden (StWT) sluiten in de week van 9 t/m 13 december hun deuren. Directies en leerkrachten werken die week gezamenlijk aan de kwaliteit van het basisonderwijs in crisistijd. De ongeveer 5400 kinderen krijgen die week geen onderwijs. De ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Het schoolbestuur, de directeuren en leerkrachten vragen de ouders de actie te steunen. De raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geven steun aan de Week van de Onderwijskwaliteit.

“Het is nu tijd om in actie te komen. We kunnen geen minuut meer verliezen.” stelt Joke Middelbeek, bestuurder van StWT. “Het onderwijs zit in een diepe crisis en onze leerlingen zijn de dupe. Zij krijgen niet het onderwijs waar wij voor staan en in sommige gevallen kunnen we niet meer doen dan op de kinderen passen. Het is te erg voor woorden.” Zo erg is het in het in het onderwijs nog nooit geweest.

Lerarentekort
Bij het begin van het schooljaar waren er op de zestien scholen dertien voltijds leerkrachten (fte) tekort. Die plekken en de plekken van zieke leerkrachten blijven open. Inmiddels zijn dat er meer dan 25 en per maand komt er tenminste twee ontslagaanvragen bij. Het is onmogelijk om al deze vacatures in te vullen. “Het extra geld uit het onderwijsakkoord helpt niet voor morgen, niet voor overmorgen en de komende weken en zelfs niet voor de komende jaren.” zegt Joke Middelbeek. “We moeten nu samen creatieve oplossingen bedenken om de onderwijskwaliteit zo hoog mogelijk te houden in deze crisistijd. En dat doen we tijdens de Week van de Onderwijskwaliteit.”

Week van de onderwijskwaliteit
Van 9 t/m 13 december zullen alle directies, leerkrachten en ondersteunend personeel onder professionele begeleiding werken aan een plan om de onderwijskwaliteit te behouden. Ieder team werkt in zijn eigen school. De resultaten van de Week van de Onderwijskwaliteit zullen gedeeld worden zodat een oplossing die op de ene school bedacht wordt ook elders kan worden toegepast. Alle resultaten worden gedeeld met het onderwijsveld. De voorbereiding van de Week van de Onderwijskwaliteit is in volle gang.

Signaal
Met de Week van de Onderwijskwaliteit wil StWT een krachtig signaal afgeven aan de Haagse politiek. Het schoolbestuur weet zich gesteund door hogeschool iPabo, de hogeschool Leiden en De Goede Zaak. De Onderwijsinspectie en wethouder Marjolein Moorman zijn geïnformeerd. Joke Middelbeek: “Het is een heftige beslissing om een week geen onderwijs te geven, maar we staan met onze rug tegen de muur. We weten dat we veel van de ouders vragen, maar het gaat om de toekomst van onze kinderen.”

< terug naar overzicht