Onderwijstijdverlenging op Burgemeester de Vlugt en Slootermeerschool

Op donderdag 19 september heeft stadsdeelwethouder Ronald Mauer (onderwijs) het convenant Onderwijstijdverlenging met docenten, ouders en leerlingen van de Burgemeester de Vlugtschool ondertekend. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 die onder hun niveau presteren krijgen op deze school na schooltijd extra taal- en rekenlessen. Ook worden hun ouders gecoacht om hen optimaal te begeleiden. Het convenant is de start van een tweejarig project op zes scholen in Slotermeer. Doel is de schoolprestaties en de gemiddelde citoscore van de scholen te verbeteren. De extra lessen zijn onderdeel van gebiedsgerichte aanpak Slotermeer om de leefbaarheid van Slotermeer en de sociaal-economische positie van de inwoners te verbeteren. De gemeente Amsterdam heeft hier geld voor vrijgemaakt voor de periode 2013-2014. Eerder al in september is het tweejarig project Onderwijstijdverlenging op de Slootermeerschool van start gegaan.

< terug naar overzicht