Onbevoegd is een heel slecht gekozen woord

Onbevoegd is een heel slecht gekozen woord

‘Als we niet genoeg leraren hebben – en die ook niet binnen afzienbare tijd krijgen – dan moeten we het onderwijs van nu anders, ik bedoel slimmer, organiseren.’ Dit stelt Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam Nieuw-West. 

Afgelopen zaterdag 23 mei werd Joke Middelbeek geïnterviewd bij het populaire radioprogramma ‘Spijkers met Koppen’. Aanleiding voor dit interview is de beleidsregel voor een andere dag- of weekindeling vanwege het lerarentekort in het basisonderwijs. De Algemene Onderwijsbond uitte principiële bezwaren tegen deze tijdelijke beleidsregel en stuurde een brief naar de Tweede Kamer. 

Joke Middelbeek: ‘De leerkracht is en blijft altijd de eigenaar van het onderwijskundig proces. Hij/zij houdt in de gaten of kerndoelen worden gehaald en is de didactische professional die scherp in beeld brengt wat kinderen nodig hebben. Door het lerarentekort moeten we creatieve oplossingen bedenken om dat wat we kinderen graag willen leren ook kunnen leren. Deze belangrijke taak mag het onderwijs in Amsterdam en de andere grote steden met toestemming van Minister Slob oppakken samen met andere vakbekwame professionals.’

Het leren meer inhoud geven

In de afgelopen jaren heeft Joke Middelbeek zich publiekelijk hard gemaakt voor de problematiek rondom het lerarentekort. Ze sloot een week lang alle scholen om samen na te denken hoe onderwijskwaliteit te borgen en tevens het lerarentekort aan te pakken. Tijdens de ‘Week van de Onderwijskwaliteit’ leerde de stichting dat we veel meer out-of-the-box en creatief moeten denken. In buurten en wijken ontstaan inmiddels geweldige samenwerkingen waardoor we kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden terwijl er nog steeds een schrijnend tekort aan leraren is. 

Joke Middelbeek is erg blij met de beleidsruimte die Minister Slob geeft en gaat samen met alle STWT-scholen oplossingsrichtingen verkennen om zowel de onderwijskwaliteit als het lerarentekort aan te pakken. 

Kijk en luister naar het interview in Spijkers met Koppen 

< terug naar overzicht