Hoogbegaafden afdeling openbare Daltonschool De Horizon

Hoogbegaafden afdeling openbare Daltonschool De Horizon

Sinds afgelopen zomer heeft openbare Daltonbasisschool De Horizon er een groep kinderen bij. Er zijn 30 hoogbegaafden leerlingen gestart in twee combinatiegroepen. Hiermee biedt De Horizon als eerste van de vijftien scholen van Stichting Westelijke Tuinsteden de ruimte aan deze bijzondere doelgroep leerlingen.

De leerlingen komen veelal uit Amsterdam, maar ook uit Badhoevedorp, Amstelveen en Haarlem. Wanneer je de klas binnenkomt op de locatie Brenner merk je meteen dat het er hier anders aan toegaat. Er is veel ruimte voor beweging en de kinderen vertellen vol enthousiasme wat ze allemaal doen tijdens een schooldag. Vooral de vele uitjes die worden ondernomen vinden ze  leuk en de extra vakken zoals Filosofie, Omgaan met Hoogbegaafdheid en ICT. Ook het vak STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Math) staat hoog op het voorkeurlijstje.

Een gesprek met de kinderen is een hele belevenis. Concentratie is voor sommigen een uitdaging en afdwalen van het onderwerp is dan ook een logisch gevolg. De leerlingen zijn ontzettend enthousiast en er heerst een bijzondere energie. Annemiek Hardenberg, initiatiefneemster en leerkracht bij één van de combinatiegroepen, vertelt dat de kinderen erg zorgzaam zijn naar elkaar en dat de groep een hechte eenheid vormt.

Hardenberg legt uit dat deze leerlingen hun creatief denken kwijt moeten kunnen. Het is belangrijk dat ze moeite moeten doen om iets te snappen en hun hersenen moeten kraken, zodat ze leren leren. Dit is vaak de reden dat sommige hoogbegaafden kinderen, ondanks hun intelligentie, in het regulier onderwijs een leerachterstand oplopen. “Wij bieden een plek waar deze kinderen zichzelf kunnen zijn en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen”, aldus Hardenberg.

Er wordt op de hoogbegaafdenafdeling gewerkt vanuit vakoverstijgende thema’s, bijvoorbeeld ‘Bouwen en wonen’. Hier worden vakken zoals topografie, aardrijkunde en geschiedenis aan gekoppeld. Executieve vaardigheden zoals plannen, taakgerichtheid en zelfsturing hebben een prominente plek binnen het onderwijs. Het lesaanbod is gericht op het stillen van de grote leerhonger, maar vooral ook op het aanleren van vaardigheden en leer strategieën.

Directeur Erik Schwab is enthousiast over de nieuwe afdeling binnen De Horizon: “Het is een impuls voor het onderwijs dat wij binnen onze school en de stichting aanbieden”. Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden, is van mening dat een professionele organisatie antwoord dient te hebben op de leervragen van alle kinderen. Het onderwijs heeft een voorkeur voor standaardiseren, maar Middelbeek weet als geen ander dat kinderen niet altijd binnen de reguliere methodes passen en we juist de huidige structuur moeten loslaten. 

Op dit moment vormen de twee groepen nog een aparte afdeling binnen de Horizon. Als lerende organisatie hebben de school en het bestuur de ambitie om deze zo natuurlijk mogelijk te integreren en ontmoetingen te creëren zodat ze van en met elkaar kunnen leren. “Daar waar je samen kan, moet je ook samen doen”, aldus Middelbeek. 

< terug naar overzicht