Filosoferen op de Osdorpse Montessorischool

Sterre van der Zwan, van de Osdorpse Montessorischool, is geselecteerd als onderwijspionier met haar project 'Filosoferen op de Osdorpse Montessorischool'. Tijdens het pionierstraject krijgt elke pionier een coach toegewezen. Deze coach zal de pionier gedurende het schooljaar 2014-2015 begeleiden.

Voor de realisatie van het idee ontvangt de school van de Onderwijscoöperatie een eenmalig bijdrage van € 4000,00. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het onderwijspionierstraject en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor vervanging, materiële kosten of inhuur van expertise. Alle materialen die uit het budget worden aangeschaft, worden eigendom van de school. De pionier is verantwoordelijk voor het overzicht van de uitgaven en maakt met de school afspraken over de begroting en de wijze waarop de gelden worden besteed.

< terug naar overzicht