Coöperatie Leren voor het Leven van start

Coöperatie Leren voor het Leven van start

Er samen voor zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen één opvoedklimaat. Dat is wat de gebruikers van Het Meervoud aan het August Allebéplein gaan doen. Zij hebben zich onlangs verenigd in de coöperatie Leren voor het Leven.

In multifunctioneel gebouw Het Meervoud zijn onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen ondergebracht. De partijen gaan intensief samenwerken, zodat het niet meer uitmaakt of een kind bij een van de basisscholen is of bij de naschoolse opvang. Overal gelden dezelfde regels en mogelijkheden. Door het creëren van één ontwikkelingsklimaat worden kinderen zo goed mogelijk begeleid in hun ontwikkeling.

Bovenstaande klinkt simpel, maar is het absoluut niet. Want met veel partijen van vaak grote organisaties heb je te maken met verschillende visies. Daarnaast zijn er veel medewerkers betrokken, dus kost het de nodige tijd en energie om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat vindt Joke Middelbeek, directeur van de Stichting Westelijke Tuinsteden helemaal niet erg. “In eerste instantie kwamen we als verschillende gebruikers van het Meervoud bij elkaar om het beheer samen af te stemmen. Maar we wilden méér en vinden elkaar natuurlijk in de ontwikkeling van kinderen. In de coöperatie gaan we dit nu verder vormgeven.”

Feestelijke aftrap

De oprichting van ‘Leren voor het Leven’ werd natuurlijk gevierd. Ronald Mauer (lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West) hield een openingsspeech en was enthousiast:  “Het Meervoud, klinkt als: meer dan de som der delen. Het is geweldig als dat in deze coöperatie tot wasdom komt. In het verleden zijn er meerdere initiatieven van samenwerking geweest tussen welzijnsorganisaties, maar die werden vaak ‘opgelegd’ vanuit de overheid. Het is heel goed dat dit nu vanuit de partijen zelf komt. Het zijn allemaal krachtige partners, dus ik heb er vertrouwen in en wens jullie veel succes!”

Joke Middelbeek presenteerde vervolgens de overkoepelende website: www.cooperatielvhl.nl die gevuld kan worden met alle activiteiten die de leden ontwikkelen. “We gaan aan de slag, om kinderen in deze wijk te steunen in hun ontwikkeling.” Ook vertelde Middelbeek dat de coöperatie openstaat voor samenwerking met iedereen. “Als er mensen zijn die vinden dat er nog zaken ontbreken, dan mogen ze dat inbrengen.”

Positief gevoel

Na de inleidende speeches kwamen alle betrokken partijen bijeen en werden de handtekeningen gezet. Magda Heijtel, directeur van Impuls Kinderopvang had er een positief gevoel over. “Dit biedt een mooi perspectief voor de toekomst. Wij verwachten na de zomer buitenschoolse opvang te openen. Voor kinderen is het fijn dat de regels overal hetzelfde zijn. Daarnaast hebben wij hier vier groepen van de voorschoolse opvang. Uiteraard kiezen ouders zelf naar welke school zij hun kind sturen, maar we laten ouders graag alle voordelen van Het Meervoud zien.”

Maurice de Hond, voorzitter van het bestuur van basisschool De Ontplooiing zag ook mogelijkheden: “Wij zijn een I-pad school en onze filosofie is sowieso breed. We betrekken ouders optimaal bij het onderwijs en vinden het heel goed om een actieve rol te spelen in het pand. Mooie voorbeelden waarin we nu al samenwerken zijn de gedeelde gymzaal en gymleraar voor de twee scholen en het samen vieren van Sinterklaas.”

Maar ook spannend

Hans Krikke, directeur van Samenwonen Samenleven vond het spannend. Krikke zit niet in het pand maar is beheerder van het vlakbij gelegen Huis van de Wijk De Buurtzaak. “Dit is heel erg vernieuwend. De route is nog niet uitgestippeld, die gaan we met zijn allen bepalen.” Krikke ziet mogelijkheden om Het Meervoud nog meer te benutten voor de wijk. “Nu gaat het pand aan het einde van de middag op slot, omdat er dan geen beheerder meer is. We gaan bekijken hoe buurtbewoners met ondersteuning van ons, kunnen zorgen dat het pand ook ‘s avonds beschikbaar is voor de buurt.” Daarnaast biedt Krikke sinds kort een gratis programma aan voor talentontwikkeling: Revue de Pare junior. “Daar kunnen alle leerlingen van de scholen uit Het Meervoud ook weer aan meedoen.”

De middag werd afgesloten door een leerling van OBS de Toekomst en een leerling van De Ontplooiing. De twee hadden de namen van een aantal partners en het doel van de coöperatie omgezet in een prachtige rap. Met zinnen als: ‘We leren voor het leven, want leren is goed’ wisten de jongemannen de hele zaal te ontroeren. Immers, dit zijn de kinderen waarvoor zij allemaal zo graag een goed en zelfde klimaat willen creëren.


Het officiële ondertekeningsmoment met van links naar rechts: Magda Heijtel, Hans Krikke, Maurice de Hond, Joke Middelbeek en Ronald Mauer.

Bron: Weekblad Westerpost
Tekst: Dorèndel Overmars 
Foto: Rufus de Vries

< terug naar overzicht