Aandachtstraining op de Troelstraschool

Op de Pieter Jelles Troelstraschool volgen de leerlingen sinds kort naast alle gewone lessen ook heel bijzondere lessen. Mindfulness of in gewoon Nederlands, Aandachtstraining.

Kinderen ervaren in hun dagelijks leven steeds meer stress. Hun wereld is vol met prikkels door computers, mobiele telefoons, internet en televisie. Voor kinderen is het heel lastig om zich daarvan af te sluiten. Stress kan ook het gevolg zijn van pesten of het gevoel van er niet bij horen. Hierdoor kunnen kinderen moeite hebben om zich te concentreren of zich onzeker voelen. Dit is uiteraard ook van invloed op hun schoolwerk.

Bij de Troelstraschool wordt veel nagedacht over wat het gedrag van kinderen beïnvloed. Het uitgangspunt is dat het ligt in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen worden daarin vooral aangesproken op zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden. Veel minder komen zelfbewustzijn en zelfregulering aan bod (bron is de Piramide van emotionele intelligentie van D. Goleman).

Het team van de Troelstraschool wilde daar iets aan veranderen en is daarom gestart met een project Aandachtstraining. In deze aandachtstraining wordt kinderen geleerd hoe zij hun aandacht bewuster, in het hier en nu, kunnen gebruiken. Ook leren zij zonder oordeel naar hun ervaringen te kijken. Dit kan positieve effecten hebben concentreren, omgaan met stress en spannende situaties en in sociale interacties.

De training wordt gegeven door twee leerkrachten die in 2011 een opleiding hebben gevolgd tot aandachttrainer met kinderen bij de Academie voor Mindful Teaching. Elke groep krijgt twee keer per week een training, in totaal duurt de training acht weken. Daarna onderhoudt elke leerkracht het in de eigen groep. Alle groepen van de school doen mee. De kinderen reageren erg goed en ervaren de training en de nieuwe vaardigheden als erg prettig. De resultaten zijn positief, inmiddels zijn de lessen vast onderdeel van het lesprogramma.

De Pieter Jelles Troelstra is een van de eerste scholen in Nederland die aandachtstraining structureel aan haar leerlingen aanbiedt. De Aandacht Werkt! Training is ontwikkeld door Eline Snel, zij is ook de oprichter van de Academie voor Mindful Teaching in Leusden. De training is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde 8-weekse mindfulnesstraining die ontwikkeld is door Jon Kabat-Zinn.

Bekijk het filmpje over mindfulness op school www.leraar24.nl/video/3520

Voor informatie over mindfulness op school www.academievoormindfulteaching.nl

< terug naar overzicht