Missie & Visie

Onze visie hebben we beschreven aan de hand van een toekomstbeeld van een mogelijke alledaagse praktijk op één van onze scholen in 2018. Dit beeld staat beschreven in ons strategisch beleidsplan 2014 - 2018

Aan de hand van onze missie hebben we voor de komende periode onderstaande ambities afgesproken. De ambities gaan uit van dat wat voor de relatie tussen leerkracht en leerling geldt, evenzo geldt voor alle andere relaties. Per school worden verschillende accenten gelegd tussen en binnen de onderstaande ambities, afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de school en de eigen voorkeuren.

  1. Het beste uit ieder kind
  2. Ouders als educatieve partners
  3. De school verbonden met de wijk
  4. De school/de scholen als lerende gemeenschap
  5. Coachend leiderschap

Deze ambities gelden voor de scholen en het bestuurskantoor. De scholen werken daarnaast aan een eigen schoolplan en het bestuurskantoor aan een eigen toekomstplan.