Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Daarin zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Het aantal ouders en leerkrachten in de MR is afhankelijk van de grootte van de school.

De MR heeft inspraak in een aantal zaken, o.a. op het gebied van onderwijs, arbeidsomstandigheden en schoolbeleid in het algemeen. In sommige gevallen is dat adviesrecht, in andere gevallen heeft de raad instemmingsrecht.

Voor meer informatie:
www.medezeggenschapsraden.nl