Leidraad Ministerie OCW t.a.v. kleding op scholen

In de leidraad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgelegd welke eisen een school aan kleding mag stellen, welke grenzen wet- en regelgeving hieraan stelt, hoe deze voorschriften kunnen worden vastgelegd en hoe ze kunnen worden gehandhaafd. Het advies van de Commissie Gelijke Behandeling over gezichtssluiers en hoofddoeken op scholen van 16 april 2003 is hierbij als richtlijn gebruikt.
Voor de volledige tekst klik hier.