Kernwaarden

We werken de komende vier jaren vanuit de volgende waarden

 1. Uniciteit
  Dit is de centrale waarde van ons onderwijs. Ieder mens is uniek. Het onderwijs stelt weliswaar eisen aan kennis en kunde waar ieder mens mee in contact wordt gebracht, maar er is volop ruimte om dit op verschillende manieren aan te bieden, passend bij de uniciteit van ieder kind en passend bij de uniciteit van de begeleider. Het ultieme criterium is dat het onderwijs stimuleert dat het kind het beste uit zichzelf haalt en dus aanmoedigt en uitdaagt. 

  Deze algemene beschrijving zullen we de komende periode in het bijzonder vertalen naar een vorm van onderwijs, waarin maatwerk steeds meer tot op het niveau van het kind geboden wordt. Van ieder kind zullen we steeds meer kennis krijgen over zijn geaardheid, zijn leerstijl en mogelijkheden. Deze kennis stelt ons in staat om het onderwijs daarop af te stemmen.

 2. Openheid
  Ons onderwijs stimuleert een open houding. Een open houding naar de medemens, een open houding  naar de stof en een open houding naar manieren waarop het onderwijs georganiseerd en aangeboden wordt. 

  Deze algemene beschrijving zullen we de komende periode vertalen naar het stimuleren van het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om het onderwijs beter te organiseren om de waarde van uniciteit ook waar te kunnen maken. De openheid krijgt ook vorm door meer in te zetten op open communicatie tussen alle partners die bij het onderwijs betrokken zijn.

 3. Verbondenheid
  Onderwijs komt in onderlinge verbondenheid tot stand en versterkt ook de verbondenheid. Iedere leerling, medewerker, ouder en andere betrokkene wordt gestimuleerd zich te verbinden met anderen en bij te dragen aan het doel om voor iedere leerling het best mogelijke te bieden. 

  Deze algemene beschrijving zullen we de komende periode concretiseren door fors in te zetten op lerende gemeenschappen in en om de scholen en tussen de scholen.  Die lerende gemeenschappen zullen bij kunnen dragen aan het verzamelen en delen van kennis over het best mogelijke onderwijs om de centrale waarde van uniciteit te kunnen realiseren.

 4. Verantwoordelijkheid
  We hechten grote waarde aan het nemen van verantwoordelijkheid voor de taken en rollen die ieder van ons zijn toebedeeld.