De brede selectie is altijd op zoek naar oplossingen voor alle korte en langdurende vervangingen voor het openbaar primair onderwijs in Amsterdam 


Het openbaar primair onderwijs van Amsterdam biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ca. 33.000 leerlingen op 110 scholen. Deze kinderen leggen hiermee een prachtige en stevige basis voor hun toekomst. Het belang van dit onderwijs is dan ook immens groot. 

Iedere dag weer spannen enthousiaste teams zich in om deze kinderen het beste te bieden. Het schoolteam is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs, van leerkracht tot conciërge, van directeur tot onderwijsassistent. En minstens net zo belangrijk: goede vervangers bij afwezigheid van een ‘vaste speler’. Een brede selectie dus. En daarmee is onderwijs vergelijkbaar met topsport. 

Om elke dag weer een goede en brede selectie voor iedere school mogelijk te maken en zo de continuïteit van het onderwijsproces in Amsterdam te waarborgen, hebben acht samenwerkende besturen voor openbaar primair onderwijs hun krachten gebundeld in “DE BREDE SELECTIE”. Dit samenwerkingsinitiatief zoekt naar oplossingen voor alle korte en langdurende vervangingen in de openbare scholen voor primair onderwijs in Amsterdam. De besturen willen er zo voor zorgen dat er voldoende vervangers met de juiste bevoegdheid, competentie en expertise beschikbaar zijn, zodat het onderwijsproces altijd doorgang kan vinden. Deze samenwerkende schoolbesturen zijn: AWBR, OOADA, STAIJ, Sirius, SOON, STWT, Orion en VierTaal. 

Werken in het Amsterdamse openbaar onderwijs? 

De Amsterdamse openbare scholen voor primair onderwijs zijn steeds op zoek naar enthousiaste en getalenteerde onderwijskrachten die graag in het Amsterdamse openbaar primair onderwijs willen werken. Via “DE BREDE SELECTIE” kunnen deze mensen kennismaken met het Amsterdamse openbaar primair onderwijs en het gevarieerde scholenaanbod op deze scholen. Veel van onze vervangers stromen door naar een reguliere vacature op een van de scholen. 

Vervangers gezocht 

Wij zoeken voortdurend enthousiaste en nieuwsgierige leerkrachten en onderwijsassistenten die breed inzetbaar zijn en een flexibele instelling hebben. Ook zoeken we leerkrachten met specifieke kennis en belangstelling, bijvoorbeeld voor onderwijsconcepten als Dalton-, Montessori- en ander vernieuwingsonderwijs of voor het speciaal onderwijs. En regelmatig hebben we ook behoefte aan intern begeleiders en vakleerkrachten. Meer informatie is te vinden op de website www.debredeselectie.nl