Bestuur

Met ingang van 1 januari 2014 is de bestuursstructuur van bestuur/directie van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden statutair gewijzigd in College van Bestuur en Raad van Toezicht. Bevoegd gezag is de bestuurder (Jeroen Spanbroek), eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van onze scholen.

De Raad van Toezicht oefent intern toezicht uit op de bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht zijn op basis van deskundigheid benoemd.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Mevrouw drs. N. E. Hazenberg MA, voorzitter;
  • de heer dr. mr. T. van der Rijken, RvT-lid en vicevoorzitter;
  • de heer drs. E. J. Th. van den Berg MBA, RvT-lid;
  • mevrouw drs. G. Mohebbi, RvT-lid;
  • de heer drs. F.J.M. Stouten, RvT-lid.

De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen een breed maatschappelijk draagvlak en worden op grond van specifieke kennis en ervaring aangezocht.