Personeel

De kwaliteit van de medewerkers is voor het onderwijs buitengewoon belangrijk. Onze scholen doen er alles aan om de deskundigheid van de medewerkers te vergroten. Dat gebeurt in teambijeenkomsten en door middel van individuele cursussen.
Jaarlijks voert de directie van elke school functioneringsgesprekken met de medewerkers. Die gesprekken leiden tot een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

De stichting is trots op haar personeel en wil met een aantrekkelijk werkklimaat goede medewerkers aan zich binden. Daarvoor scheppen wij voorwaarden en kansen. Scholing en ontwikkeling van ons personeel vinden wij belangrijk, zodat ieder zich ontwikkelt tot een hoogwaardige professional. Een professional die verantwoordelijkheid neemt en ook verantwoording aflegt.

Een goede relatie tussen werkgever en werknemer herken je aan wederzijds respect, kennis van zaken, reflectief vermogen en een gezamenlijk doel. Wij bieden gunstige arbeidsvoorwaarden (conform de cao PO), ruimte voor (bij)scholing en veel mogelijkheden tot ontwikkeling. 

Binnen Stichting Westelijke Tuinsteden is er door de afdeling personeelszaken onder andere beleid ontwikkeld op de volgende terreinen:

  • regeling gesprekkencyclus
  • normjaartaak
  • vakbekwaamheid
  • competentieprofielen
  • beloning
  • ambsjubilea
  • functieomschrijvingen
  • functiemix
  • gedragscode gebruik elektronische informatie- en communicatiemiddelen
  • deskundigheidsbevordering binnen de STWT Academie

Jennifer Jernberg

Beleidsadviseur P&O